Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“N.N. 90/11”) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dubrovački simfonijski orkestar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U DUBROVAČKOM SIMFONIJSKOM ORKESTRU

preuzmi obrazac

Dubrovački simfonijski orkestar od 1. siječnja 2018. objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga, te Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, sve u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Pregled objavljenih registara ugovora

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Od 01. siječnja 2018. godine Dubrovački simfonijski orkestar Plan nabave objavljuje na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Pregled objavljenih planova nabave

Plan nabave za 2020. g.

preuzmi plan