Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("N.N. 90/11") ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dubrovački simfonijski orkestar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U DUBROVAČKOM SIMFONIJSKOM ORKESTRU

preuzmi obrazac


Plan nabave za 2016. g.

preuzmi plan


Plan nabave za 2015. g.

preuzmi plan

Rebalans plana nabave za 2015. g.

preuzmi plan

Rebalans II plana nabave za 2015. g.

preuzmi plan


Plan nabave za 2014. g.

preuzmi plan

Rebalans plana nabave za 2014. g.

preuzmi plan

Rebalans 2 plana nabave za 2014. g.

preuzmi plan

Rebalans 3 plana nabave za 2014. g.

preuzmi plan