Danas, Dubrovački simfonijski orkestar je uistinu važan dio bogate i raznolike kulturne tradicije Dubrovnika, a ujedno i Hrvatske. Kroz godine, Dubrovački simfonijski orkestar ili DSO nastavlja dugu i značajnu sedamstoljetnu glazbenu tradiciju, koja se kao takva počela organizirano razvijati još od vremena nekadašnje drevne Dubrovačke Republike (1358-1808).

Grupa mladih, entuzijasta, maturanata Gimnazije u Dubrovniku osnovali su Orkestar 1924., tada pod nazivom Dubrovački orkestar, koji 1925. mijenja svoje ime u Dubrovački filharmonijski orkestar. Početnih godina sve veći broj mladih glazbenika i profesionalaca postaju članovi Orkestra, te izvode složenija glazbena djela s poznatim dirigentima: Tadeusz Sygietynski, Josef Vlach Vruticky te praizvode djela poljsko-dubrovačkog skladatelja Ludomira Michaela Rogowskog.

Read more