Sjećanje na koncert održan 5.12.1991.

5.12. Ponedjeljak
Umjetnička škola Luke Sorkočevića u 17 sati

Sjećanje na koncert održan 5.12.1991. 
Slobodan Begić, dirigent
Frano Krasovac, dirigent
Gudački komorni orkestar DSO-a
Dubrovački komorni zbor
Simfonijski orkestar Umjetničke škole Luke Sorkočevića