Sjećanje na koncert održan 5.12.1991.

5.12. Ponedjeljak
Umjetnička škola Luke Sorkočevića u 17 sati

Sjećanje na koncert održan 5.12.1991. 
Slobodan Begić, dirigent
Frano Krasovac, dirigent
Gudački komorni orkestar DSO-a
Dubrovački komorni zbor
Simfonijski orkestar Umjetničke škole Luke Sorkočevića

Read more

Sv. Nikola i Dan dubrovačkih branitelja

7.12. Srijeda
Dominikanska crkva u 20 sati

Sv. Nikola i Dan dubrovačkih branitelja
Dubrovački simfonijski orkestar
Mješoviti zbor Libertas
Ivo Lipanović, dirigent
Dubravka Šeparović Mušović, mezzosopran
Sebastijan Vukosavić, narator

Read more

Ususret Božiću

16.12. Petak
Dominikanska crkva u 19.30 sati
Koncert organiziran u suradnji s Rotary clubom Dubrovnik

Dubrovački simfonijski orkestar
Tomislav Fačini, dirigent
Adela Golac Rilović, sopran
Lovro Peretić, gitara
Klapa Kaše

Read more