Gudački kvartet DSO-a i Jasminka Stančul, klavir

6.10. Četvrtak
Knežev dvor u 21 sat

-Jesenji glazbeni moskar-
Komorna glazba
Gudački kvartet DSO-a
Jasminka Stančul, klavir

A. Dvorak   Gudački kvartet br. 12 u F duru, op. 96 'Američki'
A. Dvorak    Klavirski kvintet u A duru, op. 81

Kupite karte za koncert online:
ulaznice.hr


 Sponzor:

ALH